TRỌNG LƯỢNG THỂ TÍCH

Trọng lượng thể tích, còn gọi là trọng lượng cồng kềnh, được dùng bởi vì thể tích lô hàng chiếm chỗ trên máy bay có chi phí lớn hơn so với trọng lượng thực tế của lô hàng. Bạn phải tính toán trọng lượng thể tích cho mỗi lô hàng, so sánh với trọng lượng thực tế của nó, và sử dụng trọng lượng lớn hơn để xác định chi phí vận chuyển của bạn.

Tính trọng lượng thể tích
Đơn vị đo lường
v
Kích thước thể tích
Dài
Rộng
Cao
Quốc tế / Nội địa
v
Trọng lượng thể tích
Kg