IN VẬN ĐƠN TRỰC TUYẾN

Bất cứ khi nào Quý khách muốn gửi một gói bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ PCS, Quý khách phải sử dụng vận đơn được cung cấp bởi PCS để xác nhận một đơn đặt hàng của dịch vụ.

Để thuận tiện hơn, Quý khách có thể tạo và in vận đơn từ hệ thống website của chúng tôi. Ngoài ra, Quý khách có thể kiểm tra tình trạng các lô hàng đã được gửi qua dịch vụ PCS.

Nào chúng ta bắt đầu tạo và in vận đơn trực tuyến ngay bây giờ.